Utvalgte Prosjekter

Kairo

kairo_map
Våren 2013 reiser Eva-Lotta til Kairo for å møte romske gatebarn. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og skal resultere i en rapport om hvordan man kan stimulere traumatiserte barn gjennom teater og kreativ utfoldelse. Dette er tenkt som starten på lengre arbeid og er et av Eva-Lottas fokusområder. I forlengelsen vil hun utarbeide et kreativt utvekslingsprosjekt som skal inneholde teatertrening og animasjon.

Veumalléen asylmottak

I 2012 startet Eva-Lotta et prosjekt på Veumalléen asylmottak støttet av UDI. Prosjektet var rettet mot flyktningbarn mellom 5 og 14 år. En gang i uken trente Eva-Lotta barna i  improvisasjon og ulike skuespillerteknikker.  De spilte rollespill, lekte, lo og herjet. Barna fikk være med på teater og kino, kle seg ut og gå Halloween.

Parallelt arbeidet Eva-Lotta med et hageprosjekt for beboerne på asylmottaket. Der gravde, plantet og høstet en gruppe ivrige gartnere. Hagen ble et samlingspunkt for store og små samtidig som barna fikk lære om norsk fauna og mattradisjoner. Hagen ble et sted å være stolt av og prosjektet forventes fortsette i 2013.

Suzanne Osten intervju

I 4. utgave 2011 av Stikkordet (Skuespillerforbundets medlemsblad) har Eva-Lotta intervjuet Suzanne Osten. Osten er en banebrytende teaterpersonlighet i Sverige. Her følger et lite utdrag, resten må leses i Stikkordet.

Hun beskrives ofte som den som har revolusjonert barne- og ungdomsteatret i Sverige. Hun er feminist og uttaler seg gjerne om barns rett til kultur.

– Jeg er humanist og debattør. Teatret skal stå på de svakes side! Man må gjøre det helt klart for seg selv hva det er man driver med, sier hun med stødig stemme og et intenst blikk.

Suzanne Osten er på skuespillersenteret i Oslo for å holde en to dagers workshop om teater for barn med tittelen “Höj nivån! Om barndom och tabu”. Osten er ikke redd for å ta fatt i det man helst ikke snakker med barn om.

Hun har stått på barrikadene siden 60-tallet da hun startet Sveriges første frie teatergruppe, Fickteatern. Med sine ideologiske røtter i venstrebevegelsen spilte de politisk teater. De ønsket å oppsøke sitt publikum og oppførte sine stykker på bibliotek, skoler og i fengsler.

I 1975 startet Suzanne Osten Unga Klara (www.ungaklara.se) – en barne- og ungdomsavdeling innenfor Stockholms stadsteater. Her har Osten vært kunstnerisk leder og regissør frem til i dag. I 2010 ble imidlertid Unga Klara et selvstendig teater, og måtte fra da av søke støtte på lik linje med andre frie teatre. Suzanne Osten bestemte seg for å ta utfordringen og bli.

KIA

Våren 2011 avsluttet Eva-Lotta et 1,5 år langt EU-finansiert prosjekt, KIA (Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet). Som kunstnerisk leder for en ungdomsfestival veiledet hun 67 ungdommer gjennom kreative prosesser frem til presentasjon av foto, film, fanzine, performance og musikk. Festivalen “KOM INN” gikk av stabelen p Trøgstad Fort i april.

http://vimeo.com/35477274

Når Krigen Raser

Når Krigen Raser er et skoleprosjekt i regi av Røde Kors. Pakken, som består av et elevhefte, en samling filmer og en læreveiledning ble introdusert for de norske skolene i 2007. Dette er et utdrag fra 2. utgaven. Eva-Lotta var redaktør og prosjektleder under konseptutviklingen.

Når Krigen Raser Web

I forlengelsen av prosjektet Når krigen raser samarbeidet Eva-Lotta med Hyperinteraktiv om å lage en animert nettside. Her kan man oppleve krigshistorier og finne fakta om regler i krig. I regi av Eva-Lotta ble denne nettsiden, og hele det trykte materialet oversatt og bearbeidet til svensk. Nettsiden vant bronse i Gulltaggen i 2009.

Røde Kors-skolen

Eva-Lotta var i tre å tilknyttet Røde Kors-skolen. Hun produserte blant annet et digitalt kursmalsystem sammen med Websys. På bilden synes en del av grunnkurset i Røde Kors. Det er et undervisningsopplegg som gir den mest grunnleggende kunnskapen om organisasjonens historie og aktiviteter. Eva-Lotta var prosjektleder og samarbeidet tett med ansatte om prosessen frem til ferdig produkt. Til permen finnes en visuell presentasjon på powerpoint.

Norsk Folkehjelp

WebSite_main01
I 2007 laget Eva-Lotta et fotoarkiv for Norsk Folkehjelp som et ledd i deres arbeid med klasevåpenavtalen. Arkivet skulle være et tilbud for NGOer og presse, for å gjøre bilder og historier tilgjengelige på en enkel måte. Dette var et samarbeidsprosjekt med Websys.

Film fra Sør

Eva-Lotta var redaktør for filmkatalogen til Film fra Sør i 1999.

Basment Videos

I 1999 var Eva-Lotta prosjektleder for Basement Videos, et kortfilm- og seminarkonsept for flerkulturell ungdom – parallelt med å være redaktør for Film fra Sør. Her startet hennes interesse for skapende virksomhet for unge. Basement utlyste blant annet en kortfilmkonkurranse med kinovisning for å gi ungdommene en kanal til å bli sett og hørt.

 • Kairo

  Kairo

 • Veumalléen asylmottak

  Veumalléen asylmottak

 • Suzanne Osten intervju

  Suzanne Osten intervju

 • KIA

  KIA

 • Når Krigen Raser

  Når Krigen Raser

 • Når Krigen Raser Web

  Når Krigen Raser Web

 • Røde Kors-skolen

  Røde Kors-skolen

 • Norsk Folkehjelp

  Norsk Folkehjelp

 • Film fra Sør

  Film fra Sør

 • Basment Videos

  Basment Videos

Tjenester

Kreativ prosjektleder
Eva-Lotta har ledet flere prosjekter hvor hun har hatt det overordnede kreative ansvaret. Med sin skuespillerbakgrunn og øye for visuell kommunikasjon ser hun spennede løsninger og motiverer de innvolverte til å nå ambisiøse mål. I hennes portfolio kan man finne undervisnings- og informasjonsmateriell i form av nettsider, dvder, bøker og annet grafisk materiell.

Skribent
Eva-Lotta er utdannet journalist og en vant skribent/tekstforfatter. Hun kan levere artikler og andre typer tekster på norsk og svensk.

Foredrag og workshop
Presentasjonsteknikk kommer naturlig inn som et viktig redskap i dagens arbeidsliv. Er det et nytt prosjekt, en ny idé du vil overbevise noen om, eller skal du motivere dine kollegaer om en ny retning? Ja, da er det fint å ikke snuble i foredraget ditt. Med enkle teknikker og gode formuleringer vil Eva-Lotta hjelpe deg på god vei.

Starthjelp for gründere
Ved oppstart av en ny bedrift eller ønske om en ny retning i din karriere, kan Eva-Lotta bidra med nyttige innspill og motivasjon for å nå dine mål og sette dine visjoner ut i livet. Med erfaring fra mange ulike bransjer og et spennede kontaktnett kan Eva-Lotta inspirere til nye ideer og gjennomføring.

Om b&p

Eva-Lotta er skuespiller og utdannet til journalist ved Høgskolen i Oslo. Siden 2007 driver hun bitsandpeace, et firma rettet mot kunst og frivillige organisasjoner. Som kreativ prosjektleder har hun utviklet informasjonsmateriale, undervisningsopplegg, bøker og presentasjoner, på oppdrag fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Cluster munition coalition mfl. Blant annet har hun utviklet “Når Krigen Raser” et undervisningsmateriale for norske skoler i internasjonal humanitær rett med fokus på barns situasjon i krig.

Eva-Lotta Sandberg
Skogveien 30
1672 Kråkerøy, Norway

mail@evalottasandberg.com
+47 97 54 95 85

LinkedIn profil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Curriculum vitae (pdf)

Eva-Lotta Sandberg er en engasjert kunstner som er opptatt av identitetsbygging og unges muligheter til å delta i demokratiet. Hun har et internasjonalt engasjement og ønsker å jobbe videre med prosjekter knyttet til barns muligheter til å få lov til å utvikles kreativt og på så måte forstå, påvirke og velge sitt eget liv.